• <

موتور هوشمند:مقابله با ویروس‌های ناشناخته


پادویش دارای موتور تحلیل هوشمندی است که امکان شناسایی و مقابله با ویروس های ناشناخته را به شما می‌دهد.

محافظت مستمر و به روز با امکان شبکه ابری


پادویش هر گونه تهدید ناشناس را با استفاده از فناوری پردازش ابری تشخیص داده و پاسخ مناسب را در اولین به‌روز رسانی برای شما ارسال خواهد نمود.

رهایی از کابوس فلش های ویروسی


پادویش امکان محافظت ویژه و منحصر به فردی دارد که نگرانی شما را از انتقال ویروس ها به کامپیوتر از راه اتصال فلش و هارد usb برای همیشه برطرف می نماید.

USBWorm.Win32.Gamarue 17%
Dropper.Win32.Dapato 16%
Worm.Win32.Gamarue 14%
Backdoor.Win32.VB 10%
Worm.Win32.AutoRun 8%
Virus.Win32.Virut 8%
Worm.Win32.Debris 7%
Downloader.Win32.Gamarue 6%
Virus.Win32.Sality 5%
PUA.Win32.HackTool 4%