موتور هوشمند:مقابله با ویروس‌های ناشناخته


پادویش دارای موتور تحلیل هوشمندی است که امکان شناسایی و مقابله با ویروس های ناشناخته را به شما می‌دهد.

محافظت مستمر و به روز با امکان شبکه ابری


پادویش هر گونه تهدید ناشناس را با استفاده از فناوری پردازش ابری تشخیص داده و پاسخ مناسب را در اولین به‌روز رسانی برای شما ارسال خواهد نمود.

رهایی از کابوس فلش های ویروسی


پادویش امکان محافظت ویژه و منحصر به فردی دارد که نگرانی شما را از انتقال ویروس ها به کامپیوتر از راه اتصال فلش و هارد usb برای همیشه برطرف می نماید.

Worm.Win32.Gamarue 16%
Worm.Win32.AutoRun 11%
Downloader.Win32.Gamarue 11%
Backdoor.Win32.VB 10%
USBWorm.Win32.Gamarue 10%
Worm.Win32.Debris 9%
PUA.JS.Crossrider 8%
Virus.Win32.Virut 8%
PUA.Win32.AdwareBrowseFox 7%
Dropper.Win32.Dapato 7%